Expertises

Modellering, advisering & engineering van werktuigkundige en sanitaire installaties

Installatietekening klimaatinstallaties

Voor alle klimaatinstallaties maken wij bestektekeningen, werktekeningen, sparingstekeningen, revisietekeningen, enz. De installatietekeningen voor de W-installaties maken wij met Stabicad voor Autocad of Stabicad voor Revit

Het tekenwerk voor klimaatinstallaties maken wij zowel voor de woningbouw als voor de utiliteitsbouw. Wij kunnen tekeningen ook 3D modelleren. Dat is nodig wanneer een project met een BIM (Bouwwerk Informatie Model) gemaakt wordt.

Installatieberekeningen

Dit zijn de berekeningen die MA-Engineering voor u kan maken:

 • Warmteverliesberekening
 • Koellastberekening
 • Leidingnetberekening CV/GWK
 • Luchtkanalen geluidsberekening
 • Tapwaterberekening
 • Gasleidingberekening
 • Hemel- en vuilwaterafvoerberekeningen

Warmteverliesberekening

Met warmteverlies / transmissieberekeningen berekenen wij het benodigde verwarmingsvermogen en de verwarmingscapaciteit van een warmteopwekker voor een optimaal binnenklimaat.

Met transmissieberekeningen wordt het warmteverlies van een woning of gebouw berekend bij een vooraf bepaalde buitentemperatuur in de wintermaanden.

De warmteverliesberekening komt bij ons komt tot stand door het bouwen van een 3D-model van het gebouw in softwareprogramma Vabi-elements.

De berekening bestaat uit 4 onderdelen:

 • Transmissieverlies
 • Infiltratieverlies
 • Ventilatieverlies
 • Opwarmtoeslag

Koellastberekeningen

Met koellastberekeningen berekent wij de koelcapaciteit van een koude-opwekker voor een beter binnenklimaat. 

Met koellastberekeningen kan de benodigde koelcapaciteit en het koelvermogen van een woning of gebouw berekend worden bij een vooraf bepaalde buitentemperatuur in de zomermaanden.

Leidingnetberekening cv / gek

Het laten maken van een leidingnetberekening is altijd een verstandige zet bij het ontwerpen van een goed werkende gebouwinstallatie. Een goed ontworpen leidingstelsel van een cv of gkw installatie zorgt er immers voor dat aangesloten apparaten (zoals radiatoren en fancoilunits) van de juiste hoeveel water kunnen worden voorzien. 

Alleen op deze manier zullen apparaten naar behoren werken en hun maximale afgifte behalen.  Daarnaast is het laten maken van een leidingnetberekening een goede methode om duidelijk inzicht te krijgen van een bestaand leidingstelsel.

Luchtkanalen geluidsberekening

Met een luchtkanalenberekening is het creëren van een optimaal binnenklimaat eenvoudig. Belangrijk, want voldoende verse lucht in uw gebouw voorkomt ziekteverzuim en draagt bij aan een kwalitatief hoge verblijfsomgeving. Met de luchtkanalenberekening brengen we de weerstand en drukverliezen van de verschillende kanalen in beeld.

We dimensioneren uw luchtkanaalstelsel en bepalen de systeemdruk van de installatie en de te plaatsen roosters en kleppen. Bepalen we de kanaalvorm; rond, ovaal of rechthoekig. Aan de hand van deze keuzes in combinatie met de gewenste inregeldruk van roosters en kleppen kan het systeem worden berekend.

Tapwaterberekening

Na zuurstof is water het belangrijkste element voor gezondheid en het comfort. Daarom worden strenge eisen gesteld aan tapwaterinstallaties. Zo is er een waarborgtemperatuur, zijn er eisen voor het snelheidsverloop en de circuitdruk. 

De Vabi Uniforme Omgeving Tapwater module helpt bij het ontwerpen van optimale tapwaternetten voor woningen tot de grootste circuits voor bijvoorbeeld hotels. Naast comfort en gezondheid, zorgt een goed ontwerp voor onderhoudsbesparing, lagere investeringskosten en minder energieverbruik.

Hemel- en vuilwaterafvoerberekeningen

Goed ontworpen afvoeren voorkomen verstoppingen, lekkages en stankoverlast in de binnenriolering en bij de hemelwaterafvoer. Met Vabi Uniforme Omgeving Hemel- en vuilwaterafvoer (HWA & VWA) dimensionering afvoerstelsels voor de kleinste woningen tot grootste utiliteitsgebouwen. Een goed ontwerp voorkomt problemen in de praktijk, maar zorgt daarnaast ook voor een zo laag mogelijke investering en minder onderhoudskosten

Modellering, advisering & engineering van werktuigkundige en sanitaire installaties

Contact opnemen